Cần Thợ Nail Biết Làm Everything 43240

Area: Columbus, Ohio / Phone:614-599-3787 / Zipcode: 43240
Tiệm Nail vùng Columbus, OH - 43240 CẦN THỢ NAILS Gấp. Tiệm đang cần gấp thợ Nail Nữ, làm full time, biết làm everything. tiệm ở Polaris môi trường làm việc rất tốt. sẽ bao lương hoặc ăn chia tùi theo nhu cầu và kinh nghiệm... Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: Số: 614-599-3787 (cell) 614-880-9999 (tiệm)

Tin liên quan