Cần Thợ Nail Bột Gấp 44021

Area: Avon, Ohio / Phone:(440) 503-0330 / Zipcode:  44012
Elite Nails Tiệm Nail vùng Avon Lake, OH CẦN THỢ NAILS Gấp. Bao lương: 3.5-5.0/tháng (tuỳ theo kinh nghiệm) ELITE NAILS in AVON LAKE (Tiệm gần COSTCO và WALMART; BEST BUY khoảng 5 phút). Cần thêm 2 thợ biết làm bột. Sẽ bao lương hoặc ăn chia tuỳ ý. Tiệm ở khu vực sang, Mỹ trắng, TIP RẤT HẬU, nhiều gel shellac. . Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: CINDY (440) 503-0303 hoặc HIỆP (440) 665-0830.

Tin liên quan