Cần Thợ Nail Có Bằng Oh 43082

Area: Westerville, Ohio / Phone:614.794.3979 / Zipcode: 43082
CẦN THỢ NAILS GẤP !. Tiệm đang Cần thợ nail có bằng Ohio, làm việc ở khu mỹ trắng, giá cao, típ hậu, chỗ làm vui vẽ, không tranh giành. Mọi chi tiết Xin vui lòng gọi : 614-794-3979 or 614-477-4563 Nail Tech needed full time or part time in Westerville, Ohio If interested please call : 614-794-3979 or 614-477-4563

Tin liên quan