Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Bao Lương 46237

Area: Indianapolis, Indiana / Phone:(317) 982-7555 / Zipcode: 46237
Gentle Nails Tiệm Nail vùng Indianapolis, IN - 46237 CẦN THỢ NAILS nam hoặc nữ có kinh nghiệm, làm vùng Mỹ trắng típ cao, bao lương hoặc ăn chia tùi theo kinh nghiệm làm việc, có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng Liên Lạc: Tiffany work: 678-971-7597

Tin liên quan