Cần Thợ Nail Gấp Tiệm Jk Nail Vùng Milwaukee, Wi

Area: Milwaukee, Wisconsin / Phone:414-870-2701 / Zipcode: 53209
TIỆM JK NAIL VÙNG Milwaukee, WI CẦN THỢ NAILS biết làm bột hoặc everything càng tốt. Bao lương từ $800-$1000/tuần hoặc ăn chia. làm việc vui vẻ, Tiệm Có chỗ ở choTHỢ NAIL ở xa. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc : 414-870-2701 or 414-462-2241.

Tin liên quan