Cần Thợ Nails

Area: Burlington, Wisconsin / Phone:262)763-8908 /
Khu Mỹ trắng, cần thợ có kinh nghiệm nam/nữ hoặc Vợ Chồng biết làm bột P/W hoặc làm tay chân nước ok .Bao lương hoặc ăn chia (bảo đảm $1,000/tuần), tips rất hậu, có chỗ ăn ở ,Xin liên lạc:

Tin liên quan