Cần Thợ Nails Vùng Youngstown, OH. Có Bằng OH.

Area: Youngstown, Ohio / Phone:(330) 881-0732 / Zipcode: 44512

Cần Thợ Biết Làm Bột, CTN Có Bằng OH.
 
Cần thợ nails. Tiệm nail trong khu Mỹ trắng, làm việc trong không khí gia đình, vui vẻ, không giành giựt. Lương cao, típ hậu, lương từ $1,200-$1,500/1tuần. Tiệm đang cần thợ biết làm bột, hoặc chân tay nước có bằng Ohio, nếu không có bằng chủ sẽ huớng dẫn lấy bằng. Cần thợ nails! Xin gọi: 330-881-0732 gặp Tam.
 
Fancy Nails
1295 Boardman Canfield Rd
Youngstown, OH - 44512

Tin liên quan