Cần Thợ nails In Kendallville, IN

Area: Kendallville, Indiana / Phone:(260) 318-2246 / Zipcode: 46755

 

Cần Thợ Nails Gấp Gấp Gấp!!!Tiệm Kim An's Nail Salon đang cần gấp thợ nails biết làm bột và chân tay nước. Tiệm ở khu Mỹ Trắng, tip hậu. Bao lương từ $800-$900/tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 260-318-2246
Thank you
 
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon
Cần Thợ nails In Kendallville, IN
Kim An's Nail Salon


 

Tin liên quan