Cần Thợ Nails In Littleton CO

Area: Littleton, Colorado / Phone:(303) 972-6456 / Zipcode: 80123
Cần thợ nails, cần thợ nữ biết làm bột, chân tay nước, everything càng tốt. Tiệm income ổn định, ở khu Mỹ trắng đông khách, khách sang tip cao. Trả lương theo tay nghề khả năng của thợ. Không khí làm việc của tiệm như gia đình, thoải mái, vui vẻ. Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định xin liên lạc số phone: 303-972-6456 hoặc 720-362-9849.

Tin liên quan