Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana

Area: Anderson, Indiana / Phone:(248) 224-5604 / Zipcode: 46016

Cần Thợ Nails  Nam Nữ Làm Bột, Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson, Indiana

Tiệm Top Ten Nails In 2213 S Scatterfield Rd Anderson, IN - 46016  Cần thợ nam nữ biết làm bột và CTN. Thợ Bột bao lương $800/ 6 ngày hơn ăn chia. Hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện, Chủ vui tính.
Mọi chi tiết xin ACE liên lạc: 248-224-5604(C) or 765-622-1300( W)( có thể text lại nếu không nghe phone).

Thank You!
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
 
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
 
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Bột,Chân Tay Nước Bao Lương $800/ 6 ngày In Anderson Indiana
Top Ten Nails2213 S Scatterfield RdAnderson, IN  46016

Tin liên quan