Cần Thợ Nails Tiệm Gần Trại Lính

Area: Colorado Springs, Colorado / Phone:(719) 663-5922 / Zipcode: 80921

Cần Thợ Nam NữTiệm Grand Nails vùng North Colorado Spring, khu mỹ trắng, tip cao. Tiệm gần trại lính. Cần thợ nam nữ làm Full Time or Part Time. Bao lương tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc  719-481-3808 or 719-663-5922 gặp anh Trung
Grand Nails
12225 Voyager Pkwy #15 
Colorado Springs, CO - 80921

Tin liên quan