Cần Thợ Nails Vùng Cleveland, Oh - 44134

Area: Cleveland, Ohio / Phone:(440) 783-2038 / Zipcode: 44134
Creative Nails Cần thợ nail làm Part time or Full time .Biết làm bột , tay chân nước cũng Ok. bao lương hay ăn chia tùy ý.. tiệm khu mỹ trắng .tip cạo !!!! Chỗ làm thoải mái . xin liên Lạc: Lê (440) 783-2038 .Thank you ....

Tin liên quan