Cần Thợ Nails Vùng Saint Clairsville, Oh

Area: Saint Clairsville, Ohio / Phone:(440) 522-4012 / Zipcode: 43950
U S Nails & Tanning Cần thợ nail Nam , Nữ vợ Chồng Ok có bằng Ohio Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng , cần thợ chân Tay nước .( lương từ $4000 -$6000 tùy khả năng ) XIN GỌI : (740) 695-2238. THANK YOU. Emails to :huyduynguyen@gmail.com or cell:(440) 522-4012 có chỗ Ở cho thợ Ở xa BAO LƯƠNG

Tin liên quan