Nail Center & Spa Cần Thợ Chân Tay Nước & Bột .

Area: Pueblo, Colorado / Phone:(719) 250-8240 /
Tiệm đang nhận thợ, khách trắng sang, tip cao. Bao lương thợ Tay chân nước và thợ biết wax &gel. $3,200 đến $ 3,400/ tháng, thợ biết bột và TCN $3,600 đến $4,000/tháng, có huê hồng cho thợ làm được một năm...có chỗ ở cho thợ, Internet. 

Tin liên quan