Cần Thợ Nail Đông Khách Làm Vùng Spring TX

Area: Spring, Texas / Phone:(281) 813-7857 / Zipcode: 77388
Cần Thợ Nail Đông Khách In Spring TX.
Tiệm đang cần 2 thợ bột, biết làm đủ thứ càng tốt. 
Bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. 
Tiệm nằm ở khu Spring, gần Woodland zipcode 77388. 
Khách đông và mix chịu design. Mọi chi tiết xin liên lạc: (281) 813-7857. Thank you!
Address: 2111 Spring Cypress Rd, Ste 50, Spring, TX 77388

Tin liên quan