Cần Thợ Nail Gấp In Gần Houston Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(361) 557-0206 /
Cần Thợ Nail Gấp In Gần Houston Texas
- Coastal Nails Spa Ở Vùng Biển Rockport. 
- Cách Bellair Houston 2:30 xe. 
- Có phòng riêng cho thợ. 
- Bao lưong quanh năm. 
- Không trừ tiền supply. 
- Thợ chân tay nước bao $900/tuần 6 ngày . 
- Thợ bột làm chân bao $1100/ tuần. 
- Mùa hè làm trên lương bao.
- Chủ không làm và chia điều turn cho thợ. 
- Welcome các anh chi lớn tuổi Nhung Không quá 65 tuổi. 
- Xin liên lạc Vân (361) 557-0206. Hy vong hữu duyên
Address: Coastal Nails Spa
1328 Hwy, 35 N, Rockport Texas 78382
 
 
Cần Thợ Nail Gấp In Houston Texas
 
Cần Thợ Nail Gấp In Houston Texas

Tin liên quan