Cần Thợ Nail Ở Houston Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(832) 461-5449 / Zipcode: 77023
Cần Thợ Nail Làm Tay Chân Nước, Bột Ở Houston Texas
-Tiệm nail Vùng 45 south and wayside, cách làng Thái Xuân 10 phút và cách down town Houston 5 phút.
- Bao lương $800 - $1200 tuần 6 ngày tùy theo tay nghề... 
- Tiệm em khu M.ễ, khu mix, khách chịu chi và dễ thương... Tip good... 
Gọi đi làm liền
Anh chị em muốn thay đổi chỗ làm xin gọi Gấm (832) 461-5449!
Thank you!
 Ways Nails | 900 s wayside suite 750 Houston, TX 77023

Tin liên quan