Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV

Area: Martinsburg, West Virginia / Phone:(714) 797-1047 / Zipcode: 25403
Cần thợ nails gấp. Hiện tại chúng tôi đang cần gấp 10-15 thợ nails làm trong vùng Martinburg West Virginia.  ( Thợ biết làm everything càng tốt ), cần bằng, không phân biệt tuổi tác. Bao lương từ $6,000- $8,000/tháng. Tiệm khu mỹ trắng , khách sang, giá nails cao, tip hậu . Có 4 nhà cho thợ ở . 1 năm có 2 tuần vacation. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số cell phone : 714-797-1047 gặp Vũ
Thank you!
 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
 
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Cần Gấp Nhiều Thợ Nails Bao Lương $6000-$8000/tháng In Martinsburg WV
Martinsburg, West Virginia

Tin liên quan