Hollywood Nails Cần Thợ Nail Nữ Xuyên !!!

Area: New Martinsville, West Virginia / Phone:(304)455-6088 / Zipcode: 26155
Cần tìm 1 thợ nail nữ xuyên bang có kinh nghiệm hoặc tay chân nước, làm cho tiệm khu Mỹ trắng, làm 6 ngày/tuần, bao lương hoặc ăn chia. Bao chỗ ở, có wifi ở nhà và ở tiệm xài thoải mái và chủ vui vẻ, coi thợ như người trong gia đình. Nếu có thiện ý xin vui lòng liên lạc: (304)455-6088 găp anh Tuan

Tin liên quan