Perfect Nails Cần Nhiều Thợ Nails Gấp!!

Area: Charles Town, West Virginia / Phone:(540)533-7371 / Zipcode: 25414
Bao lương $800-$1000/6 Ngày. Cần thợ nails gấp, khu Mỹ trắng. Cần thợ biết làm bột, shellac, wax, mani and pedi. Có chỗ ở cho thợ. Xin liên lạc:

Tin liên quan