Diamond Nails Cần Thợ Nail!

Area: Beckley, West Virginia / Phone:304-731-0291 / Zipcode: 25801
Cần thợ nails kinh nghiệm bột P&W và tay chân nước. Lương bao $6,000/tháng & hơn chia 6/4, làm tuần 6 ngày. Phải có bằng West Virginia, bao lương nếu cần, có phòng riêng cho thợ ở xa. LL: 304-731-0291.

Tin liên quan