Cần Gấp Thợ Nails

Area: Methuen, Massachusetts / Phone:(978) 692-8266 / Zipcode: 01826
Cần thợ nails, cần gấp thợ nails nữ, biết làm bột, chân tay nước, everything. Bao lương hoặc ăn chia, tiệm ở khu Mỹ trắng đông khách, khách sang tip cao. Bao lương tháng tùy theo kinh nghiệm. không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 978-996-3106. Thank you!

Tin liên quan