Lee Nails Cần Thợ Nam Hoặc Nữ

Area: Hyannis, Massachusetts / Phone:(646) 750-8940 / Zipcode:  2601
Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm trong Cape Cod Mall, có chỗ ở cho thợ ở xa. 

Tin liên quan