Lee Nails Cần Thợ Nam Hoặc Nữ

Area: Hyannis, Massachusetts / Phone:(646)750-8940 / Zipcode: 02601
Cần thợ nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm trong Cape Cod Mall, có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin gọi: Tím or Hồng cell (646)750-8940 (or (508)771-1561 (tiệm) bao lương steady income.

Tin liên quan