VIET-IP-BOX Truyền Hình Việt Ngữ

Area: Quincy, Massachusetts / Phone:617-633-7323 / Zipcode: 2169
VIET-IP-BOX xem miễn phí hàng chục kênh truyền hình Việt Ngữ Hải Ngoại và trong nước, bao gồm tất cả các kênh VN từ vệ tinh Galaxy-19. Không cần gắn đĩa vệ tinh, chỉ cần internet Xem vĩnh viễn. Không lệ phí hàng tháng Đặt mua tại website http://www.vietipbox.com Hoặc gọi: 617-633-7323 FREE shipping trên toàn quốc Hoa Kỳ

Tin liên quan