Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma

Area: Edmond, Oklahoma / Phone:(405) 482-1890 /
Cần Nhiều thợ nails nam nữ bột ( full time & part time) và chân tay nước. Bao lương $700 - $ 900/ tuần trên ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm sang đông khách tip cao mỹ trắng 99%. Tiệm cách kgu vực Việt Nam 15-20 phút. Mọi chi tiết xin liên lạc 405-340-1970 or 405-482-1890
 
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Khu Mỹ Trắng In Oklahoma
 
Royal Nails & Spa
1333 N Santa Fe Ave #122
Edmond, OK
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin liên quan