Cần Thợ Nails Bao Lương $1000/6 Ngày Free chỗ Ở In Stillwater, Oklahoma

Area: Stillwater, Oklahoma / Phone:(469) 544-8206 / Zipcode: 74074
Cần Thợ Nails Free chỗ Ở In Stillwater, Oklahoma
 
Tiệm Davi Nails In 4545 W 6th Ave, Stillwater, Oklahoma 74074 Cần thợ Nails biết làm Bột bao lương $1000/6 ngày và làm chân tay nước Gel bao lương $850/6 ngày. Tiệm khu 100% Mỹ trắng. Có phòng riêng miễn phí, có Wifi cho thợ ở xa. Chủ vui tính, chỗ làm vui vẻ. Mọi chi tiết anh chị em liên lạc ( ko nghe máy xin text lại): Anh Sean: 469-544-8206

Thank You!
 
Cần Thợ Nails  Free chỗ Ở In Stillwater, Oklahoma
 
Davi Nails I 4545 W 6th Ave, Stillwater, OK 74074

Tin liên quan