Tiệm Nail Cần Bán Ở Stillwater OK

Area: Stillwater, Oklahoma / Phone:(469) 544-8206 / Zipcode: 74074
Tiệm Nail Cần Bán Ở Stillwater OK
Tiệm Davi Nails ở 4545 W 6th Ave Stillwater Oklahoma. 
  • Tiệm Good location, Đông khách, lượng khách ổn định khách Mỹ trắng 100%, Khu đông dân nằm trong Walmart thuộc tiểu bang Oklahoma, Khu trường Đại Học rất lớn. 
  • Tiệm có 12 ghế, 8 bàn, Hiện có 7 thợ đang làm
  • Income $10,000 / tuần
  • Rent $5,500 ( include dien Nước everything). 
Giá sang $90,000
Thật lòng mua xin gọi hoặc text : (469) 544-8206 để biết thêm chi tiết

Tin liên quan