Cần Thợ Nails gấp In Edmond OK

Area: Edmond, Oklahoma / Phone:(405) 562-1888 / Zipcode: 73034
Cần thợ nails gấp làm việc tại Edmond OK . Tiệm đang cần thợ bột và tay chân nước,  biết dip và wax. Bao lương từ $800-$900/ tuần ( tuỳ theo kinh nghiệm ). Tiệm ở khu mỹ trắng, khách sang, tip cao , chỗ ở làm việc thoải mái không tranh giành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Kay : 405-313-8118 or 405-562-1888.
Thank you!
 
Bamboo Nails And Spa
3657 E 2nd St
Edmond, Oklahoma

Tin liên quan