Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm

Area: Cobleskill,New York / Phone:518-657-6202 / Zipcode: 12043
Cần thợ naoils nam/nữ hoặc vợ chồng ok biết làm hết tất cả " tay chân nước, wax ok" bao lương hoặc ăn chia, có chỗ ở cho thợ ở xa, làm việc không Khí gia đình. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: (Hien) 518-657-6202.

Tin liên quan