Cần nhiều thợ nails, ưu tiên cho thợ nữ In Ann Arbor, MI 48108

Area: Ann Arbor,Michigan / Phone:(248) 525-1566 / Zipcode: 48197
Cần nhiều thợ nails, ưu tiên cho thợ nữ In Ann Arbor, MI 
 
Tiệm Fabulous Nails and Spa ở 2931 Carpenter Rd,Ann Arbor, MI 48108  cần nhiều thợ nails, ưu tiên cho nữ, biết làm TCN, Wax, nếu chưa giỏi sẽ training thêm, Tiệm nằm trong khu 70% mỹ trắng. In come cao, tips cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng không tranh dành khách. Bao lương $ 1000/tuần, tuần làm 6 ngày  hoặc tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ Nữ ở xa.
Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin liên lạc 734-436-8541 (W) or 248-525-1566 ( C)


Thank you!!!
 


 2931 Carpenter Rd,
Ann Arbor, MI 48108

Tin liên quan