Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $900/6 Ngày In Waterford Michigan

Area: Waterford,Michigan / Phone: /
Cần thợ nails có kinh nghiệm biết làm đủ thứ thành phố Waterford tiểu bang Michigan. Tiệm trong shopping Plaza khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Bao lương 6 ngày $ 900/ tuần. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Chủ hòa đồng, dễ thương. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 248-420-0284

Tin liên quan