Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI

Area: Troy,Michigan / Phone:(248) 238-9535 / Zipcode: 48083

Tiệm Wynn Nails & Spa ở Troy MI gần Mall. Cần gấp thợ nails Nam/ Nữ có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước, dipping powder... Bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, đông khách, tip cao. Không gian làm việc thoải mái, không khí gia đình. Chủ vui vẻ, dễ chịu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 248-238-9535 (Mrs Annie). Thank you!

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Bột Tip Cao In Troy MI
 
Tiệm Wynn Nails & Spa
315 E Big Beaver Rd
Troy, MI 48083

Tin liên quan