Cần Thợ Nails Làm Khu Đông Khách Vùng Grand Rapids MI

Area: Grand Rapids,Michigan / Phone:(678) 270-2828 / Zipcode: 49512

Cần Thợ Nails In MI


 
Cần thợ nails, thợ everything bao lương từ $1000- $1200/ tuần, chân tay nước từ $800-1000 làm 6 ngày/ tuần, cuối năm có bonus. Tiệm khu đông khách tip hậu gọi đi làm liền, chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone: 
 
A-T Nails
2917 Breton Rd SE
Grand Rapids, MI 49512

Tin liên quan