Cần Thợ Nail Có Bằng Michigan Biết Làm Đủ Thứ In Escanaba MI

Area: Escanaba,Michigan / Phone: / Zipcode: 49829
Cần thợ nail có bằng Michigan biết làm đủ thứ. Tiệm trong Walmart super center.  bao luong $1000 $1100/tuần. Có chổ ăn ở cho thợ ở xa, vợ chồng càng tốt. Chỗ làm không khí vui vẻ, thoải mái và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Don 906-233-8950
Thank you!
 
Cobe Nails
601 N Lincoln Rd
Escanaba, Michigan 49829

 

Tin liên quan