Cần Thợ Nails In Southgate, Michigan

Area: Southgate,Michigan / Phone:(734) 271-5899 / Zipcode: 48195
Tiệm Vivi Nails In 13465 Dix Toledo Rd Southgate, MI 48195 đang cần thợ nails biết làm đủ thứ. Tiệm mở cửa từ 9h30 AM đến 7h30 PM, nghĩ thứ 2. Sẽ bao lương $900/6 ngày, tiệm nằm khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa, chỗ làm thân thiện vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc: 734-934-4914 Trâm ( C) hoặc 734-246-8490 ( W). Text lại nếu không nghe phone.

Tin liên quan