Cần Thợ Nails Nữ Có Băng Michigan Biết Làm Tay Chân Nước Và Shellac

Area: Grand Rapids,Michigan / Phone:(616) 460-7660 / Zipcode: 49546
TLC Spa Cần Thợ Nails - Nail Tech needed! Cần thợ nail nữ biết làm chân tay nước và shellac. Tiệm sang, Khu Mỹ trắng, típ cao . Tiệm làm giá cao, Mỹ trắng. Pedicure từ $30-$55, shellac từ $30-$45. Bao lương mùa đông và mùa hè. Tiệm không làm bột nên môi trường rất tốt. Thợ nail cần có bằng Michigan và biết tiếng Anh càng tốt. We are a high end day spa looking for a nail tech You need to have a cosmetology or nail license and be good at polishing. We only do manicure, pedicure and shellac at our spa so you dont have to know acrylic . Please call or text at . (616) 460-7660

Tin liên quan