Cần Thợ Nam Or Nữ Biết Ctn & Bột 48094

Area: Warren,Michigan / Phone:586-808-0836 / Zipcode: 48094
Paris Nails & Spa Tiệm Nail vùng Washington, MI Cần Thợ Nails Gấp. Tiệm nail vùng Mỹ trắng, cần thợ nail nam hoặc nữ tay chân nước biết làm bột càng tốt, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. . Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: 586-808-0836 hoặc 586-677-3004

Tin liên quan