Dawn Nail Spa Llc Cần Thợ Nail!!!

Area: Waterford,Michigan / Phone:248-420-0284 /
Tiệm đang cần thợ nail làm được bột và tay chân nước, biết WAX càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia, có chỗ ở cho thợ ở xa, không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, lương cao, tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc: Dawn: 248-681-8843 (bus) Dawn: 248-420-0284 (cell)

Tin liên quan