Nail Tech Cần Thợ Nail!!!

Area: Saint Joseph,Michigan / Phone:(269)849-5571 / Zipcode: 49085
Cần thợ nail tay chân nước và thợ bột, làm cẩn thận, khu Mỹ trắng, tips cao. Lương $700-1000/tuần (6 ngày). Xin liên lạc: Michigan (269)982-3466 or (269)849-5571

Tin liên quan