Nail Trenz - Cần Thợ Nails

Area: Holland,Michigan / Phone:(734)709-7838 / Zipcode: 48356
Khu dân cư Mỹ trắng, đông khách, tip hậu, cần thợ nail biết làm bột, shellac và chân tay nước. Bao lương $900-$1200 hoặc ăn chia, ở Highland and White Lake... Có chỗ ở. Xin liên lạc: Cell (734)709-7838 or Tiệm (248)889-8838

Tin liên quan