Vn Nails Cần Thợ Nail !!!

Area: Jackson,Michigan / Phone:517-788-8810 / Zipcode: 49202
Tiệm rất đông khách khu Mỹ trắng tip cao. Cần gâp thợ bột hay tay chân nước. Có nhà riêng cho thợ ở xa (free.)Neu 2 vo chong thi tot.Bao lương $900-$1000/tuần hơn thì chia, chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc gấp : Work: 517-788-8810 Cell: 517-914-6209 Hoặc (517) 914-4033 517-914-6209

Tin liên quan